За нас

Парафлоу е водеща българска ИТ компания с над двадесетгодишна история. Фирмата е сред първите системни интегратори на пазара на информационни технологии в България, новатор в реализацията на технологични концепции и лидер във внедряването на бизнес приложения, комуникационни технологии и ИТ решения. Парафлоу реализира проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за управление и анализ на бизнеса, мобилните продажби, облачните технологии и информационната сигурност. Покрива пазарни сегменти като финанси, индустрия, търговия, образование, здравеопазване, публична администрация, публични услуги, телекомуникации, енергетика.

Богатата палитра от решения на Парафлоу допринася за успеха на бизнеса и му помага да следва стрелките на новото технологично време, в което живеем! IT’s time!


Ние вярваме, че знанието и опитът са най-голямата ценност и истинско богатство, когато бъдат споделяни. Затова и създадохме този блог, в който експерти от направленията на Парафлоу превръщат опита и натрупаните си знания – в статии за читателите. В тези статии можете да намерите интересни казуси и възможни решения, анализи на технологии и приложението им, най-новите ИТ тенденции.

Четете блога на Парафлоу, който е източник на всичко, свързано с технологичното бъдеще. А то е пълно със загадки и предизвикателства и със сигурност ще принадлежи на тези, които са подготвени за него.

Добре дошли в блога, който не е само за четене 🙂
Очакваме с интерес и коментарите Ви!