Модерният бизнес в облака

В сърцето на компаниите винаги стои стремежът към устойчив успех. Мненията за начина на постигане на този успех са се менили многократно през последните петдесет години. В миналото, фокусът на стратегическото управление е бил върху анализиране на външната среда, докато Прочети повече….