Логистичните задачи, които срещат организациите

Бизнес анализът е първа крачка към решението Логистичната дейност е основна бизнес активност в голяма част от индустриите. Дори и без извършването на логистика като част от основна дейност в бизнес организацията, а като спомагателна или съпътстваща такава, логистичните задачи Прочети повече….