Анализ и класификация на текст с Azure Machine Learning

В тази статия ще разгледаме накратко какви са възможностите за прогнозиране и статистически анализ с помощта на Azure Machine Learning, като за илюстрация ще изградим, обучим и използваме реален модел за анализ и класификация на произволен английски текст в 20 Прочети повече….

Логистичните задачи…и как да ги решим с бизнес информационни системи?

Тази статия е логично продължение и следствие от статията: „Логистичните задачи, които срещат организациите“. В предходната статия идентифицираме и систематизираме основни логистични задачи, които срещат бизнес организациите, a тук ще откриете резултатите от направения анализ кои са бизнес информационните системи, Прочети повече….