Логистичните задачи…и как да ги решим с бизнес информационни системи?

Тази статия е логично продължение и следствие от статията: „Логистичните задачи, които срещат организациите“. В предходната статия идентифицираме и систематизираме основни логистични задачи, които срещат бизнес организациите, a тук ще откриете резултатите от направения анализ кои са бизнес информационните системи, Прочети повече….

Логистичните задачи, които срещат организациите

Бизнес анализът е първа крачка към решението Логистичната дейност е основна бизнес активност в голяма част от индустриите. Дори и без извършването на логистика като част от основна дейност в бизнес организацията, а като спомагателна или съпътстваща такава, логистичните задачи Прочети повече….