Анализ и класификация на текст с Azure Machine Learning

В тази статия ще разгледаме накратко какви са възможностите за прогнозиране и статистически анализ с помощта на Azure Machine Learning, като за илюстрация ще изградим, обучим и използваме реален модел за анализ и класификация на произволен английски текст в 20 Прочети повече….

Модерният бизнес в облака

В сърцето на компаниите винаги стои стремежът към устойчив успех. Мненията за начина на постигане на този успех са се менили многократно през последните петдесет години. В миналото, фокусът на стратегическото управление е бил върху анализиране на външната среда, докато Прочети повече….